Till dig som upphandlar konsulter inom krav och test - glöm aldrig de mjuka värdena!

2018-04-18 12:16

Picture of a manager, financial consultant, banker presenting to young smiling married couple, business investment opportunity plan, isolated on background of city buildings. Finance smart decisions.

Inom krav och test är konsulterna ofta spindeln i nätet. Som kravställare/kravledare får man en enorm kunskap om och insyn i vad som ska göras och varför. Som testare/testledare har du en unik position i projekt där man egentligen är den ende som har full kontroll över ett IT-systems kvalitet.

Det gör att kvalitetssäkrare ofta har en särställning i projekten som därmed också kräver att man har kompetens och egenskaper som passar. Här kommer det beställande företagets roll in…

 QTEMA är ett av de äldsta konsultbolagen som finns i Sverige, vi har funnits i 30 år. Vi har massor av erfarenheter när det gäller att matcha förfrågningar, presentera konsulter samt ta del av företagens bedömningsgrunder för vilken konsult man slutligen väljer.

Om man är ett seriöst konsultföretag, och det vet jag att de allra flesta är, ser man till att få beställaren att berätta lite mer om uppdraget än vad som står i den formella förfrågan – allt för att öka precisionen av val av konsult man kommer att föreslå.

Som konsultbolag vill man veta mer om de hårda värdena d v s projektmål, metodik, projektfaser, organisation, processer, mantid, kalendertid o s v (detta brukar beställaren ha bra koll på). Att matcha de CVn man får mot dessa hårda värden brukar inte vara raketvetenskap.

Det som dock är mest intressant är egentligen vilka mjuka värdegrunder som råder (detta brukar beställaren heller inte alltid ha så bra koll på). Vilka specifika personliga egenskaper kommer väl till pass i just detta uppdrag? Man brukar i hög grad som beställare missa att gå in på dessa värden, troligen beroende av att de inte är helt enkla att vare sig bedöma eller definiera.

När du ska upphandla konsulter inom krav och test – försök att tänka till vilka tre egenskaper som är viktigast för att personen ska komma in i ditt företag och verkligen vara värdeskapande för dig. De mjuka värdena är oftast inte definierade i ett CV.


Exempel på mjuka värden: 

 • Att man kan leda
 • Att man kan reorganisera ett kanske rörigt projekt
 • Att man har lätt att kommunicera med andra i projektet
 • Att man är social
 • Att man har stort tålamod
 • Att man kan hantera ”besvärliga” personer
 • Att man har integritet
 • Att man har pondus
 • Att inte fastna i detaljer
 • Att man är en god lyssnare
 • Att man är beredd att ”ge allt” för att få projektet i mål?
 • Att man kan driva på


Tänk efter
– innan du ska handla upp en konsult – vilka egenskaper som är viktigast i just detta uppdrag.  Konsulten kan sedan, lämpligen i en intervjusituation, kunna ge exempel på hur man hanterar situationer som är knutna till dessa mjuka värden. Man ska komma ihåg att det gagnar ingen att erbjuda en konsult som inte håller måttet och inte lever upp till beställarens förväntningar. För att veta beställarens förväntningar så måste du ju vara definierade.


OM man ska vara en bra beställare och säkerställa att man får den kompetens som man verkligen behöver, bör/ska man alltså tänka igenom även de mjuka delarna när man ska handla upp en konsult.

Följ QTEMAs blogg här

Ta gärna kontakt med mig om du behöver råd och tips kring vad man ska tänka på. Besök också gärna vår webbplats www.qtema.se 

Anita Roll
VD och Grundare av QTEMA Sverige AB - 30 ÅR i branschen

 

Senaste inlägg