Därför lyckas enbart 1 av 6 projekt!

By Anita Roll den 2018-03-02 17:00

Läs mer

QTEMA och ReQTest - seminarium om Professionell kravhantering

By Anita Roll den 2018-01-29 09:18

QTEMA och ReQtest föreläser om "Hur din organisation kommer igång med professionell kravhantering" den 13 februari.

Bakgrund

En vanlig orsak till att projekt går fel eller måste startas om beror på hur vi arbetar med krav.
Med en professionell kravhantering kan många av problemen undvikas samt besparingar i tid och pengar göras. Krav är grunden för framgångsrika projekt!

ReQtest och QTEMA har många års erfarenhet av att arbeta med förbättringar av kravprocesser i olika företag. Vi vill därför bjuda in dig på ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.

Agenda

  • Vilka är de vanligaste misstagen som sker i kravhanteringen?
  • Vad kostar det egentligen att ha en bristande kravprocess?
  • Hur ska man börja för att förbättra sin kravhantering?
  • Hur nyttjar du bäst ett kravverktyg för att få kontroll på din kravprocess och kommunikation i teamet?

Vem är seminariet till för?

Vi tror att du arbetar med projektledning, krav eller test och söker en introduktion i hur man kan börja med att utveckla kravhanteringen i företaget.

Efter seminariet kommer du att ha fått inspiration och tips om hur du och din organisation kan effektivisera er kravhantering och göra rätt saker från början för att få högre kvalitet i era projekt samt nöjdare kunder/beställare.

Frukost

Seminariet genomförs på World Trade Center i Stockholm City. Vi bjuder på frukost med mellan kl 7.30 - 8.00, själva seminariet börjar kl 8.00.

Läs mer

Framtidens syn på krav och test

By Anita Roll den 2017-11-08 12:32

Företag förlorar i dag enorma summor på grund av bristande krav- och teststrategier säger Anita Roll, VD på QTEMA. Bristfällig kravställning och kommunikation mellan beställare av it-projekt och utvecklare gör inte sällan att projekt blir felaktiga och därmed försenade.  

Läs mer

QTEMA föreläser på NFI Konferensen - Från krav till system 2017

By Anita Roll den 2017-10-04 14:11

Läs mer

Vinnarna i vår tävling på SIGIST

By Anita Roll den 2017-09-28 12:58

Topics: Krav Test SIGIST
Läs mer

QRIM - QTEMAs modell för kraftfull kravprocessutveckling

By Anita Roll den 2017-09-20 15:44

Nästan alla verksamheter lider av undermålig kravställning. Detta gäller såväl utvecklings- som förändringsarbete. Nu är den tiden förbi!

Läs mer

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring

By Anita Roll den 2017-08-31 09:39

Läs mer

Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

By Anita Roll den 2017-08-15 10:02

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

By Anita Roll den 2017-08-07 11:00

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Läs mer

Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

By Anita Roll den 2017-08-01 14:57

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Läs mer