Framtidens syn på krav och test

By Anita Roll den 2017-11-08 12:32

Företag förlorar i dag enorma summor på grund av bristande krav- och teststrategier säger Anita Roll, VD på QTEMA. Bristfällig kravställning och kommunikation mellan beställare av it-projekt och utvecklare gör inte sällan att projekt blir felaktiga och därmed försenade.  

Läs mer

QTEMA föreläser på NFI Konferensen - Från krav till system 2017

By Anita Roll den 2017-10-04 14:11

Läs mer

Vinnarna i vår tävling på SIGIST

By Anita Roll den 2017-09-28 12:58

Topics: Krav Test SIGIST
Läs mer

QRIM - QTEMAs modell för kraftfull kravprocessutveckling

By Anita Roll den 2017-09-20 15:44

Nästan alla verksamheter lider av undermålig kravställning. Detta gäller såväl utvecklings- som förändringsarbete. Nu är den tiden förbi!

Läs mer

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring

By Anita Roll den 2017-08-31 09:39

Läs mer

Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

By Anita Roll den 2017-08-15 10:02

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

By Anita Roll den 2017-08-07 11:00

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Läs mer

Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

By Anita Roll den 2017-08-01 14:57

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Läs mer

QTEMA har stöttat Home 2 You AB vid framtagande av miljöledningssystem

By Annica Thorberg den 2017-06-16 08:54

QTEMA gratulerar Home 2 You AB som med QTEMAs hjälp certifierat sig i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 14001:2015. Home 2 You är ett företag som transporterar tempererade livsmedel till restauranger. ”Vi har alla ett ansvar för miljön och för att förstärka vår profil runt en god miljöhållning har vi valt att certifiera oss i enlighet med den etablerade miljöstandarden ISO 14001,” säger företagets VD och grundare Cai Troedson.

Topics: Nyheter
Läs mer

QTEMA och ReQtest ingår partnerskap

By Annica Thorberg den 2017-06-12 10:07

QTEMA har inlett ett samarbete med ReQtest där QTEMAs konsulter utbildas till certifierade ReQtest-coacher. Konsulternas höga kompetens inom krav och test, i kombination med djup kunskap om ReQtest ger QTEMA ett starkt erbjudande till nya och befintliga kunder med höga förväntningar på en professionell krav- och testprocess med tillhörande verktygsstöd.

Topics: Nyheter
Läs mer