Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

By Anita Roll den 2017-08-15 10:02

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

By Anita Roll den 2017-08-07 11:00

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Läs mer

Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

By Anita Roll den 2017-08-01 14:57

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Läs mer

QTEMA har stöttat Home 2 You AB vid framtagande av miljöledningssystem

By Annica Thorberg den 2017-06-16 08:54

QTEMA gratulerar Home 2 You AB som med QTEMAs hjälp certifierat sig i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 14001:2015. Home 2 You är ett företag som transporterar tempererade livsmedel till restauranger. ”Vi har alla ett ansvar för miljön och för att förstärka vår profil runt en god miljöhållning har vi valt att certifiera oss i enlighet med den etablerade miljöstandarden ISO 14001,” säger företagets VD och grundare Cai Troedson.

Topics: Nyheter
Läs mer

QTEMA och ReQtest ingår partnerskap

By Annica Thorberg den 2017-06-12 10:07

QTEMA har inlett ett samarbete med ReQtest där QTEMAs konsulter utbildas till certifierade ReQtest-coacher. Konsulternas höga kompetens inom krav och test, i kombination med djup kunskap om ReQtest ger QTEMA ett starkt erbjudande till nya och befintliga kunder med höga förväntningar på en professionell krav- och testprocess med tillhörande verktygsstöd.

Topics: Nyheter
Läs mer

QTEMAs forskningspartner Blekinge Tekniska Högskola ligger i topp!

By Anita Roll den 2017-05-04 15:44

QTEMA har sedan många år haft ett forskningssamarbete inom kravställning och test med Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Senaste projekten vi samarbetar runt är bl a framtagande av en högskoleutbildning inom test för praktiker (PROMPT) samt utveckling av tjänster runt förbättring av kravprocessen (som ledde fram till QTEMAs unika tjänst QRIM).

Topics: Nyheter
Läs mer

Vi byter namn till QTEMA Sverige AB

By Anita Roll den 2017-03-27 09:47

QTEMA namnändrar per 2017-03-27 från QTEMA Förvaltning AB till QTEMA Sverige AB. Det nya namnet ligger i linje med vår ambition att nationellt stå till företags förfogande med våra tjänster och utbildningar runt kravställning och test.

Topics: Nyheter
Läs mer

Konsultbolaget QTEMA inför FLEX-lön – flexibel och modern lönesättning för konsulter

By Anita Roll den 2017-01-03 12:59

Tiderna förändras och utvecklas, inte minst på konsultmarknaden. Behovet av flexibilitet och valfrihet, beroende av personers förmåga och preferenser, ökar. Detta har lett till att QTEMA nu tar steget fullt ut när det gäller att modernisera lönesättningsprinciperna för företagets anställda konsulter. QTEMA introducerar FLEX-lön!

Topics: Nyheter
Läs mer

Till yrkesverksamma inom test: QTEMA erbjuder unik kompetensutveckling på högskolenivå för mjukvaruutvecklare/testare – delta i PROMPT

By Anita Roll den 2016-11-02 15:26

Till yrkesverksamma inom test: QTEMA erbjuder unik kompetensutveckling på högskolenivå för mjukvaruutvecklare/testare – delta i PROMPT
 
Genom QTEMAs samarbete med bl a Mälardalens Universitet kan vi erbjuda vårt nätverk en möjlighet att kompetensutvecklas på högskolenivå inom test av mjukvara. QTEMA har deltagit i framtagandet av högskolekurserna. Utbildningen, som benämns PROMPT, är avpassad att genomföras i kombination med arbete. Här kommer mer praktisk information om PROMPT:

Läs mer

QTEMA och ReQtest – experterna för Framtidens Testning

By Anita Roll den 2016-09-29 09:02

QTEMA och ReQtest – experterna för Framtidens Testning

QTEMA och ReQtest har över 3 decenniers erfarenhet inom test. Vi är drivande på marknaden för kvalitetssäkring. Vi är företagen som kan stötta våra kunder till framgångsrikt testarbete i framtiden.

Läs mer