QTEMA föreläser på NFI Konferensen - Från krav till system 2017

By Anita Roll den 2017-10-04 14:11

På tisdag den 10 oktober föreläser vår VD Anita Roll på NFIs årliga konferens Från krav till system. QTEMAs föredrag har rubriken Modern utveckling av kravprocessen och kommer att handla om vilka ofantliga kostnader som bristande kravställning kostar företagen samt vad man ska göra för att få en smart och effektiv kravprocess.  I föreläsningen kommer Anita Roll bl a att beröra:

  • Vikten av att ha koll på sin kravprocess
  • Hur mäter och utvärderar man sin kravprocess – hur skapar man en lärande organisation kring kravprocessen
  • Hur får man in nya influenser från vetenskap till verklighet
  • Hur man sätter krav för ett långsiktigt perspektiv (affärsutveckling)
  • Hur man ger en samlad bild över kvaliteten på företagets kravprocess
  • Resultatet av samverkan mellan praktiker och forskning - QTEMA och Blekinge Tekniska Högskola
  • Direkta tips och in-put förbättringar som organisationen kan göra i sin kravprocess för snabba förbättringar

Läs gärna mer om vårt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola här.


Vi har tagit fram olika kravmallar för dig som arbetar med test och krav som du kan ladda ner gratis från vår webbplats. 

Läs mer om våra kravmallar  och ladda ner här

Vi uppdaterar ständigt vår blogg med nyheter så vår webbplats är väl värt ett besök då och då på www.qtema.se 

Anita Roll
VD

Läs mer

Vinnarna i vår tävling på SIGIST

By Anita Roll den 2017-09-28 12:58

Topics: Krav Test SIGIST
Läs mer

QRIM - QTEMAs modell för kraftfull kravprocessutveckling

By Anita Roll den 2017-09-20 15:44

Nästan alla verksamheter lider av undermålig kravställning. Detta gäller såväl utvecklings- som förändringsarbete. Nu är den tiden förbi!

Läs mer

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring

By Anita Roll den 2017-08-31 09:39

Läs mer

Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

By Anita Roll den 2017-08-15 10:02

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Läs mer

Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

By Anita Roll den 2017-08-07 11:00

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Läs mer

Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

By Anita Roll den 2017-08-01 14:57

 

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Läs mer

QTEMA har stöttat Home 2 You AB vid framtagande av miljöledningssystem

By Annica Thorberg den 2017-06-16 08:54

QTEMA gratulerar Home 2 You AB som med QTEMAs hjälp certifierat sig i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 14001:2015. Home 2 You är ett företag som transporterar tempererade livsmedel till restauranger. ”Vi har alla ett ansvar för miljön och för att förstärka vår profil runt en god miljöhållning har vi valt att certifiera oss i enlighet med den etablerade miljöstandarden ISO 14001,” säger företagets VD och grundare Cai Troedson.

Topics: Nyheter
Läs mer

QTEMA och ReQtest ingår partnerskap

By Annica Thorberg den 2017-06-12 10:07

QTEMA har inlett ett samarbete med ReQtest där QTEMAs konsulter utbildas till certifierade ReQtest-coacher. Konsulternas höga kompetens inom krav och test, i kombination med djup kunskap om ReQtest ger QTEMA ett starkt erbjudande till nya och befintliga kunder med höga förväntningar på en professionell krav- och testprocess med tillhörande verktygsstöd.

Topics: Nyheter
Läs mer

QTEMAs forskningspartner Blekinge Tekniska Högskola ligger i topp!

By Anita Roll den 2017-05-04 15:44

QTEMA har sedan många år haft ett forskningssamarbete inom kravställning och test med Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Senaste projekten vi samarbetar runt är bl a framtagande av en högskoleutbildning inom test för praktiker (PROMPT) samt utveckling av tjänster runt förbättring av kravprocessen (som ledde fram till QTEMAs unika tjänst QRIM).

Topics: Nyheter
Läs mer