QRIM möjliggör verksamhetsutveckling

Beställa produktblad om QRIM

Varför QRIM

QRIM möjliggör verksamhetsutveckling genom aktiv förbättring och optimering av kravhantering. Kravhantering är ofta ett underskattat område, men är i själva verket absolut kritiskt för att kunna ta fram framgångsrika och användbara produkter och system. Kortfattat: kravhantering hanterar alla frågor som rör att ta fram RÄTT PRODUKT och VAD denna produkt ska innehålla.

Fyll i formuläret till höger för att lära dig mer om QRIM och beställa produktbladet. 

Vänligen
Teamet på QTEMA Sverige AB